Resona är ett fastighetsbolag som utvecklar, bygger och förvaltar en mix av bostadsrätter och hyresrätter.

Vi bygger en bättre framtid

Med fokus på innovation och hållbarhet vill vi bygga ett bättre Sverige. Vår portfölj innehåller över 3 500 lägenheter i elva kommuner – från Staffanstorp i söder till Åre i norr.

Resona tar ansvar för hela förädlingskedjan, från affärsutveckling, projektutveckling och entreprenad till förvaltning. Vi bygger i egen regi och förvaltar själva de hyresfastigheter vi uppför. Det ger oss stora möjligheter att arbeta smartare och mer hållbart i varje moment.

Det är förmågan att våga tänka nytt som leder till förändring. Det är den som gör att vi kan korta ner byggtider, hitta nya konstruktionslösningar och minska klimatavtryck och energibehov i våra fastigheter. Med rätt kompetens, korta beslutsvägar och modet att utmana gamla sanningar vill vi driva innovation från grunden. På så sätt kan vi skapa attraktiva bostäder som du inte bara trivs och lever ett gott liv i – utan som också är bra för samhället i stort.

Genom samlad kompetens, korta beslutsvägar och modet att ifrågasätta gamla normer kan vi driva utvecklingsarbete och innovation på riktigt, samtidigt som vi säkerställer att viktiga kvaliteter inte prutas bort i processen.