På Resona är vi övertygade om att det går att bygga billigare och mer klimatsmart än i dag. För att nå dit krävs nyfikenhet och nytänkande. Genom engagemang och innovation skapar vi morgondagens bostäder.

Innovationer i projekt

Resona har eget kapital och ägare som brinner för förflyttning, innovation och förändring. Det gör att vi testar nya förhållningssätt och lösningar. Vi letar ständigt efter nya idéer och innovationer som kan göra våra projekt mer klimatsmarta, mer energieffektiva, enklare att bygga och mer hållbara över tid. Eftersom vi gör klimatkalkyler själva kan vi snabbt räkna på nya initiativ och få en uppfattning om vad som gör skillnad.

Klimatförbättrad prefabstomme

Projektet Verde i Lund är byggt med en klimatförbättrad prefabstomme från stomfabriken Svenska Cement, som ingår i Resona. Detta var då en unik lösning och innebar att det klimatförbättrade betongreceptet kunde minska klimatpåverkan från prefabstommen med cirka 40 procent. Eftersom stommen står för ungefär hälften av ett projekts klimatpåverkan i produktion är det här en betydande besparing.

Verde – Lund

Produktionsoptimerad tidplan

I Kvarter 11 i Järfälla kommun bygger Resona ett helt kvarter som innehåller bostäder, kommersiella lokaler, co-living och garage. Genom att lägga tidplanen utifrån ett produktionsanpassat perspektiv har byggtiden kunnat halveras. Det är en effekt av att entreprenadsidan tidigt kommer in i processen och därmed kan påverka systemval och produktionsplan.

Kvarter 11 – Barkarbystaden

Energiuppföljning

Zyax är ett bolag inom Resona som arbetar med smarta hem-lösningar. Med Zyax energiuppföljningsutrustning och ett digitalt gränssnitt går det att följa en fastighets energianvändning under drift. På så sätt kan komforten för de boende ökas samtidigt som energibehovet minskas.

Kvarter 11 – Barkarbystaden
Zyax

Klimatsmarta innerväggar

Smartax är ett innerväggsystem som förbättrar slutprodukten på en rad sätt. Jämfört med en klassisk gipsvägg med stålregel har Smartax lägre klimatpåverkan, bättre ljudegenskaper och skruvfasta väggar. Skivorna är dessutom mindre, vilket minskar risken för skador på dem och gör skivorna lättare att hantera. De klarar också att bära mer vikt jämfört med gipsskivor.

Momentum – Lund
Vikhemsporten – Staffanstorp
Smartax

Återvunnen spillvärme

Ecoclime minskar fastigheters behov av tillförd energi genom att återvinna spillvärme från avloppsvattnet. Det är värme som annars går förlorad. På så sätt skapas stora energivinster – vilket ger stor klimatnytta.

Momentum – Lund
Evertherm Ecoclime