Resona anlitar Krook och Tjäder

Resona Utveckling har skrivit avtal med Krook och Tjäder för utveckling av fastigheten Hängmattan 1 i Brunnshög, Lund. Tidigare under 2018 vann Resona byggrätten i en kommunal markanvisningstävling.