327 hyresrätter till ytterstaden

Resona har köpt 50 procent av tre bostadsprojekt – Barkarbystaden, Rinkeby och Rönninge och kommer att utveckla dessa projekt tillsammans med Alm Equity.

Projekten omfattar totalt 327 lägenheter som kommer att förvaltas av ALM Equitys förvaltningsbolag, Svenska Nyttobostäder och dess nystartade systerbolag.

Resona totalfinansierar den kommande byggnationen samt nedlagda utvecklingskostnader. ALM Equity blir hälftenägare i förvaltningsobjekten, dock har investerarna rätt till återbetalning av sina insatser innan full vinstdelning sker.

När bostadsrättsmarknaden nu svalnar är det väldigt roligt att vi kan bidra till att hålla byggstarter upp genom dessa tre hyresrättsprojekt med Alm. Resona är en ny aktör som satsar på ansvarsfullt samhällsbyggande. Vi tar ett helhetsansvar för en effektiv byggprocess genom att själva äga hela kedja från prefab fabrik till byggnation. Vi håller en mycket hög innovationstakt och utvecklar nya lättare och miljövänligare betongstommar. I samarbetet med Alm bidrar vi dessutom med det kapital som behövs för att få projekten byggstartade snarast möjligt.”, säger Sam Giertz, managing partner på Resona Utveckling AB.