Rönninge


Torghuset

Byggstart
2018
Status
Inflyttat
Arkitekt
Södergruppen
Omfattning
62st HR

Torghuset, Rönninge

Södergruppen arkitekter har arbetat fram ett förslag på nybebyggelse och utveckling av Rönninge centrum i Salem Kommun, Stockholms län. Detaljplanen vann laga kraft 2014. Målet med detaljplanen är att skapa ett trivsammare centrum i det goda kollektivläget. Trafiksäkerheten förbättras genom en ny cirkulationsplats med tydliga övergångsställen. Fler bostäder och butikslokaler tillkommer och torget rustas upp för att ge bättre förutsättningar för en levande torgmiljö med handel och service i bottenvåningarna. Rönninge anses vara ett av kommunens trevligaste bostadsområden enligt såväl kommunanställda, invånare som andra utomstående. Läget är naturnära och kommunikationerna goda. Från den angränsande pendeltågsstationen nås Stockholm på 31 min och Södertälje på 14 min. Torghuset ligger i direkt anslutning till pendeltågsstationen och Rönninge centrum som erbjuder matvaruhandel och viss annan service.Projektet är ett samarbete med Alm Equity.