Vi har varit entreprenörer i hela vårt liv. Vår framgång har byggts på att tänka annorlunda och våga ifrågasätta gamla sanningar. När David Giertz byggde upp telekombolaget DGC sade alla i branschen att det var omöjligt: “Man kan inte som liten uppstickare etablera sig i telestationer och leverera billig internet. Det är alldeles för svårt och kommer aldrig gå.” Men det gick väldigt bra. DGC blev en av Sverige ledande telekomoperatörer och känd som en utmanare och prispressare. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen i april 2008 och växte till 300 engagerade medarbetare. I juni 2017 blev DGC utköpt från börsen av EQT för 2.4 MDR SEK.

I byggbranschen säger många likadant. “Så kan man inte göra, så här har man alltid gjort, skär gärna kostnader på annat håll, men det är omöjligt inom mitt gebit”. Ett flerfamiljshus byggs idag på stort sett på samma sätt som det gjordes för tjugo år sedan. Med den lilla skillnaden att det blivit rejält dyrare.

Genom att engagera oss i och ta ansvar för hela byggprocessen tror vi oss kunna skapa ett bättre Sverige. Då kan vi äntligen nå den kostnadseffektivitet vi strävar efter och ta de spännande beslut som alla i branschen talar om, men som inte blir av!

Vem vinner på detta?

Vi har förstås tänkt oss att bli framgångsrika, det skall vi inte hymla med. Men alla i vårt samhälle kan tjäna på en bättre byggprocess. Bostäder som det annars inte finns ekonomi i, blir plötsligt möjliga att utveckla. Och marknaden för billigare bostäder finns onekligen där. En stomme som bara har hälften så mycket material i sig har också bara halva miljöavtrycket. Och byter vi cement mot slagg så vinner miljön ytterligare på det. En process som är kostnadseffektiv är per definition inte slösaktig. Det är också bra för våra ändliga resurser. Och har vi en lägre kostnad så behöver vi inte skala bort alla de där arkitektoniska kvalitéerna som lovades i markansvisningstävlingen. Vi har mer krut kvar till materialen på insidan. Det blir både boende och samhället vinnare på.

Eiji Toyoda grundade Toyota och ses som “lean productions” fader. Han ansåg att medarbetares tid är så värdefull resurs att ineffektivitet är brott mot mänskligheten. Det unika med Toyoda var att han fick med alla på tåget, alla medarbetare kände samma övertygelse om att deras tid var värdeful och meningsful. Vi tycker det ligger något värdigt i det tankesättet. Om du jobbar i byggbranschen i Sverige, hur ser det ut i din vardag?