Resona förvärvar prefabfabrik

Resona förvärvar konkursboet och fastigheterna efter Larv Cement AB i Brännebrona. Tillträdet till konkursboet och fastigheterna sker den 25 maj 2017. Resona avser att återuppta verksamheten med betonggjuteri i nytt …